Laastedrif Agri (Edms.) Bpk., is ‘n gevestigde, kommersiële landbou onderneming, wat spesialiseer in die verbouing van vars groente en vrugte.  Laastedrif bedien ‘n reeks plaaslike supermarkte asook buitelandse markte.

Die maatskappy, beskik tans oor die volgende vakante betrekkings:

SENIOR PRODUKSIE BESTUURDER: VRUGTE – CERES EN
SENIOR PRODUKSIE BESTUURDER: GROENTE – SANDVELD

Die geskikte kandidate sal direk aan die Bestuurder van die toepaslike Besigheids-eenheid rapporteer.

Voorvereiste: Toegepaslike landbou kwalifikasie met minstens 5 jaar praktiese ondervinding in die verbouing van Vrugte of Groente. Oorweging sal ook geskenk word aan applikante (junior bestuurders) wat oor die nodige groei potensiaal beskik.

Die geskikte kandidaat sal verantwoordelik wees vir:  Onafhanklike bestuur van besigheids-eenheid, produktiwiteits-bestuur, deeglike rekordhouding en verslaggewing, bestuur van beste boerdery praktyke.  Goeie rekenaar- en excel vaardighede sal voordelig wees.

Kandidate moet ‘n goeie werkende kennis en ondervinding hê van:  Koste- en begrotings- en kwaliteits bestuur, Produksie-beplanning bv. grondvoorbereiding, aanplantings, besproeiing. Vermoë om te beplan, prioritiseer en take doeltreffend in tyd af te handel, logiese fout-opsporing, goeie arbeidsverhoudinge, gewilligheid om na-ure te werk indien benodig en ‘n positiewe ingesteldheid teenoor wêreldklas standaarde.

Vergoeding:  Laastedrif bied ‘n markverwante vergoedingspakket, met pensioen voordele.

Indiensname:  Onderhandelbaar

Sluitingsdatum:  30 April 2021

Stuur asseblief u aansoek aan:  Die Bestuurder, Menslike Hulpbronne, Laastedrif Agri (Edms) Bpk per e-pos na hrm@cillie.co.za.  Alle aansoeke moet insluit:  Bewys van kwalifikasie, ry-bewys, u huidige kennisgewingsperiode, asook 3 kontakbare verwysings.

Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir aansoeke ontvang het nie, moet u asb aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.  Laastedrif Agri (Edms.) Bpk. ondersteun die reëls en voorskrifte van Gelyke Indiensname.  Vir meer inligting rakende die besigheid en betrekkinge, besoek gerus ons Facebook blad, asook webtuiste by www.laastedrif.co.za

To apply for this job email your details to hrm@cillie.co.za.