VERKOPE EN BEMARKINGS AGENT

Standplaas: Laastedrif Plaas

Voorvereiste & Kwalifikasies: Toepaslike Handels-, Verkope of Bemarkings kwalifikasie met ten minste 3 tot 5 jaar se handels ondervinding van vars groente en/of vrugte.

Die geskikte kandidaat sal direk aan die Bemarkingsbestuurder rapporteur en sal verantwoordelik wees vir:
 • Die verkoop van teiken volumes,
 • Genereer inkomste volgens teikens (begroting),
 • Verwing van nuwe kliente,
 • Skep en hou van volhoubare verhoudinge met bestaande kliente,
 • Bestuur die totale waardeketting gedurende die proses,
 • Uitbreiding van die Laastedrif Handelsmerk,
 • Verkoopsanalises en verslaggewing.
Kandidate moet ‘n goeie werkende kennis en ondervinding hê van:
 • Plaaslike supermarkte,
 • Koste-bestuur,
 • Vermoeë om te beplan, prioritiseer en take doeltreffend in tyd af te handel,
 • Logiese fout-opsporing,
 • Detail ingesteldheid,
 • Goeie syfer- & rekenaarvaardighede,
 • Moet goed tweetalig wees en moet beskik oor goeie menseverhoudinge.

Vergoeding: Laastedrif bied ‘n markverwante vergoedings-pakket, met pensioen voordele.
Indiensname: Onderhandelbaar
Sluitingsdatum: 1 November 2018

Stuur asseblief u aansoek aan:

Die Bestuurder,
Menslike Hulpbronne,
Laastedrif Boerdery (Edms.) Bpk.,
Privaatsak 135,
Ceres 6835, of per e-pos na altus@cillie.co.za.

Alle aansoeke moet insluit: Bewys van kwalifikasie, ry-bewys, u huidige kennisgewings-periode, asook 3 kontakbare verwysing.

Laastedrif, is ‘n gevestigde, kommersiële landbou onderneming, wat spesialiseer in die verbouing van vars groente en vrugte.  Laastedrif is gesetel in Ceres en bedien ‘n reeks plaaslike supermarkte asook buitelandse markte.