SLEUTEL REKENING BESTUURDER

Standplaas: Nie vereiste om op enige van die besigheids-eenhede gesetel te wees nie; dus onderhandelbaar, maar verkieslik in Wes-Kaap.

Voorvereiste en Kwalifikasies: Toepaslike Bemarkings-kwalifikasie met menstens 3 tot 5 jaar aktiewe bestuur van sleutel-rekeninge.

Die geskikte kandidaat sal direk aan die Hoof Uitvoerende Beampte rapporteur en is verantwoordelik vir (Die volgende is van toepassing op produkte met langer raklewe asook verwerkte produkte):
 • Verkryging van produk/voorraad
 • Evaluering van beskikbare produkte en die dryf van promosies
 • Soeke na nuwe geleenthede (uitbreiding) effektiewe bestuur van diensvlak-ooreenkoms afwykings
 • Kontrole & bestuur van kwaliteit asook kwantiteitversekering
 • Debiteure kontrole en bystand
 • Uitvoering van administratiewe en logistieke (versendings) take asook in-tyd en akkurate versalggewing.
Kandidate moet ‘n goeie werkende kennis en ondervinding hê van:
 • Invoere & uitvoere, plaaslike supermarkte, koste-bestuur,
 • Vermoeë om te beplan, prioritiseer en take doeltreffend in tyd af te handel,
 • Logiese fout-opsporing,
 • Detail ingesteldheid,
 • Goeie syfer- & rekenaarvaardighede,
 • Moet goed tweetalig wees en moet beskik oor goeie menseverhoudinge.

Vergoeding: Laastedrif bied ‘n markverwante vergoedings-pakket, met pensioen voordele.
Indiensname: Onderhandelbaar
Sluitingsdatum: 1 November 2018

Stuur asseblief u aansoek aan:

Die Bestuurder,
Menslike Hulpbronne,
Laastedrif Boerdery (Edms.) Bpk.,
Privaatsak 135,
Ceres 6835, of per e-pos na altus@cillie.co.za.

Alle aansoeke moet insluit: Bewys van kwalifikasie, ry-bewys, u huidige kennisgewings-periode, asook 3 kontakbare verwysing.

Laastedrif, is ‘n gevestigde, kommersiële landbou onderneming, wat spesialiseer in die verbouing van vars groente en vrugte.  Laastedrif is gesetel in Ceres en bedien ‘n reeks plaaslike supermarkte asook buitelandse markte.